Flygfän
 

  Vi har tittat på bilder på flygande djur, insekter och varelser. Varje elev har själv sökt och valt ut en bild att utgå
  från i skapandet av sitt flygfä. Varelsen är kontursågad ur kryssfaner och omsorgsfullt målad med olika
  målningstekniker. Att trä trådar och väga in fästpunkter för bästa svävnings effekt har varit ett pilligt jobb.

 

                                                                                                                                      Ulrika Muskos
  
   
    
 

       
  
           Ritning - Leonardo da Vinci

   <<  Se Fallskärmar