VI ARBETAR MED TEMA!                              Läs mer...
 

         Arbetsplan för Lillgårdsskolan

Här kan du läsa Lillgårdsskolans Verksamhetsbeskrivning
med arbetsplan.

 

              Ingen får försvinna i mängden.  Alla barn skall bli "sedda".

    Föräldraföreningen

Föräldraföreningen på Lillgårdsskolan