ÅRSKALENDERN

      
 


            Nattvandring

Nattvandringen, som organiseras av Föräldraföreningen på Lillgårdsskolan, genomförs efter önskemål från stiftelsens styrelse. I dagsläget organiseras nattvandringarna i samband med storhelger, inför längre lov och inför skolstarten men även då skadegörelsen på skolan tillfälligt ökat.

Alla klasser utom förskoleklassen ska bidra med föräldrar som kan ställa upp och genomföra nattvandringarna. Normalt sett genomförs vandringarna mellan kl. 22:00 och kl. 01:00.

Utförlig  information om nattvandringarna hittar du  här

         
 
             STYRELSEN
    Föräldraföreningen

Föräldraföreningen på LillgårdsskolanTill skolans hemsida