ÅRSKALENDERN

      
 


            Representanter

Ordförande 
Charlotte Sahlén Helmer (klass 3)
charlotte_sahlen@hotmail.com

Vice ordförande 
Per Dalbark (F-klass)
per.dalbark@gmail.com

Sekreterare 
Maria Svenningsson (klass 2)
maria_svenning@hotmail.com

Kassör 
Ulf Lundwall (klass 6)
ulf@lundwall.cc

Kulturansvariga 
Sofi Arenius (klass 4)
sofi.arenius@liu.se

Mariana S Gustafsson (klass 6)
msgsson@gmail.com

Valberedningsansvariga
Malin Fåk (klass 1)

malin_87@msn.com

Per Dalbark (F-klass)
per.dalbark@gmail.com

Städansvariga 
Martin Bergram (F-klass)
martin.bergram@gmail.com

Anna Tjerneld (klass 1)
tjerneld@gmail.com

Idrottsansvarig 
Svitlana Larsson (klass 2)
svitlanach@yahoo.com

Facebook och webbansvarig 
Gustav Borg (klass 5)
gustav_borg@icloud.com

Nyckelansvarig gympasalen 
Caroline Vibeck (klass 3)
caroline.vibeck@saabgroup.com

Elevrådet
Haraldur Haraldsson (klass 4)
haraldur_haralds@hotmail.com

             STYRELSEN
    Föräldraföreningen

Föräldraföreningen på LillgårdsskolanTill skolans hemsida