ÅRSKALENDERN

      
 


            Vad vi gör

Lillgårdsskolan hade aldrig sett ut som den
gör utan alla otaliga insatstimmar
från alla föräldrar.
För att skolan ska bibehålla/förbättra miljön krävs ett engagemang från samtliga.
Vår förhoppning är att alla föräldrar fortlöpande tar del av senaste nytt från föräldraföreningen och deltar vid de aktiviteter som vi anordnar.

Aktiviteter i Föräldraföreningens regi:

·  Höst- och vårstädning
·  Glassbil till skolstart
·  Godispåsar till barnen vid julgransplundring
·  Gåvor till personalen (komplement till ev. klassvisa insamlingar och gåvor)
·  Uthyrning av gymnastiksalen till föräldrar, vars barn
går på skolan
· Klassbidrag till uteleksaker, resor och liknande

             STYRELSEN
    Föräldraföreningen

Föräldraföreningen på Lillgårdsskolan



Till skolans hemsida