ÅRSKALENDERN

      
      
        Till Föräldraföreningens
        Facebooksida!
                Föräldraföreningen

Enligt Föräldraföreningens stadgar är alla
föräldrar, som har barn inskrivna i förskolan
eller i grundskolan, medlemmar i föreningen.

Skolans föräldrar utför under ett verksamhetsåret flera hundra timmars ideellt arbete. Detta arbete stärker samhörigheten på skolan, och gör att
barnen känner sina föräldrars delaktighet i skolan.
Styrelsens främsta uppgift är att ta initiativ till och planera aktiviteter och underhållsarbeten, inte att styra den löpande verksamheten. Detta faller på
rektor, övrig personal, stiftelse- och bolagsledning
.

      
Föräldraföreningens verksamhet finansieras av frivilliga bidrag.
Inbetalningsblankett distribueras till alla familjer på skolan i början av höstterminen. 
PlusGirokontot är: 921 51 34 - 9.
Läs mer om bidraget under rubriken Det frivilliga bidraget.

                                  SENASTE NYTT

                  "Välkomna till Föräldraföreningen"
-
                  
Broschyr.   Läs här!
                                                                           
                   Höstens möten - datum och tider
                                                                 Se här!


             STYRELSEN
    Föräldraföreningen

Föräldraföreningen på LillgårdsskolanTill skolans hemsida