VI ARBETAR MED TEMA!                              Läs mer...
 

            Stiftelsen


Stiftelsens ändamål är att bedriva daghems-,
fritidshems- och skolverksamhet i Linköping.
Verksamheten vid skolan finansieras uteslutande
genom de driftsbidrag som erhålls från
Linköpings kommun.

 

STYRELSEN: 

Sten Byström ordförande  0706-587688
Kjell-Erik Sjöstedt
Maria Ulván
rektor
bitr. rektor 
 013-160513
 013-164033
Jenny Knuthammar ledamot  0706-690214
Åsa Ekman
Jesper Nordqvist
Henric Lagercrantz
Dick Svensson
ledamot
ledamot
ledamot
revisor
 013-145888
 0708-785597
 0706-819131
 013-158454
     
 
                          Se också Föräldraföreningen
    Föräldraföreningen

Föräldraföreningen på Lillgårdsskolan