Skeddrag är ett drag som vaggar och gungar i vattnet och är sjunkande, saknar haksked.
Tillverkas av metall eller epoxi. En variant på skeddrag är trollingsked, som används vid trolling.
Generellt kan sägas att långsmala skeddrag är avsedd till kustfisket där draget fiskas snabbt och
ytligt medan rundare skeddrag är avsedd till insjöfisket efter exempelvis gädda
där draget fiskas
långsammare och går djupare. Skeddrag fungerar genom att efterlikna en förvirrad eller skadad
betesfisk och lockar därför endast rovfiskar
som äter andra fiskar.