Spinnare består av en kropp och en sked som roterar runt spinnaren när den dras genom vattnet.
Vibrationer och ljusreflexer ska locka fisken till hugg.
Bra till främst insjöfiske även till annat fiske, bra för gös. Nackdelen med detta bete är att det lätt
tvinnar linan som den är fäst i. Spinnare kan vara utrustad med ett huvud som t.ex Mörrumsspinnaren
för att förhindra tvinning. Tvinning av linan motverkas annars lätt med hjälp att ett lekande eller en tafs.