När man metar kan man använda olika beten att sätta på kroken.
Majs, brödkulor och maggots är perfekt att ha som agn när man fiskar efter karpfiskar.
Mask brukar fungera bäst på abborre.
Maggots är fluglarver, som faktiskt har en liten flik längst bak på kroppen där det är
perfekt att sätta kroken.