En fiskefluga är ett bete som används vid flugfiske. En fluga kan likna en insekt, fiskyngel eller
vara en ren fantasiprodukt, för att reta fiskens huggreflexer.
Fiskeflugor brukar delas in i torrflugor, våtflugor, streamer och nymfer. Torrflugor fiskas på vattenytan,
våtflugor, streamers och nymfer fiskas under vattenytan.
De allra flesta fiskeflugor är bundna på en enkelkrok. Dubbelkrokar används ibland till våtflugor men är
kanske mest förknippade med lax- och havsörings- flugor. Det finns även s.k. tubflugor som är bundna
på en tub av metall eller plast. Linan träs igenom tuben och sedan knyts en trekrok fast i änden av
linan. På detta sätt kan man binda en stor fluga utan att vara tvungen att använda en stor krok.
En annan fördel med tubflugor är att fisken inte kan använda sig av flugan som hävstång för att ta sig
lös från kroken. Även denna typ av fluga är mest förknippad med lax- och havsörings- fiske.