Flugrullen är en fiskerulle vars främsta uppgift är att magasinera linan och användas vid drillning av
större fisk under flugfiske. De flesta flugrullar är runda till formen och är vanligen tillverkade i antingen
metall som aluminium eller kolfiber. De är ofta utrustade med ett eller två handtag som man vevar med.
Flugrullar är som regel utväxlade 1:1 d.v.s. när man vridit veven ett varv har spolen också snurrat ett
varv. Det har även tillverkats s.k. automatiska flugrullar där en fjäder spänns när man drar ut lina
från spolen. Med hjälp av en spak kan man sedan spola in all lina med hjälp av den spända fjädern.
Dessa rullar används i princip inte alls då de likt de utväxlade rullarna blir allt för tunga och klumpiga,
samt att man vid fiske lätt utlöser fjädern av misstag.