En håv är en viktig del av fiskeutrustningen. Den används för att bärga den fisk man fångat på ett
säkert sätt. Håvar finns i en mängd variationer och beroende på vilket fiske man utövar har man olika
krav på håven. En fiskehåv kan vara konstruerad i metall eller trä, ha en fast konstruktion eller vara
teleskopisk.

En viktig detalj är att nätet på håven skall vara djupt så att inte fisken kan slita sig och ta sig ur
håven då den ska bärgas. Håvnätet ska vara knutlöst eller av hårt tvinnat material för att fungera bäst.
Dessa material gör att krokar är enklare att lossna och att fisken tar så liten skada som möjligt.
I vissa vatten är det krav på att använda knutlösa nät för att inte skada fisken vid återutsättning.
En teleskopisk håv ska ha en styv ram för att inte vika sig då man ska landa en stor fisk.
Om konstruktionen är bristfällig finns en risk att en större fisk knäcker håven. Normalt är också själva
bågen på håven fällbar så det är också viktigt att den har en stadig konstruktion.

När man fiskar från båt använder man en större håv då man i normalfallet har gott om plats.
En större håv gör det enklare att landa fisken. Vid fiske från land eller vid vadning är det oftast inte
praktiskt att ha med sig en stor håv. Då får man nöja sig med en mindre. En viktig detalj som man inte
alltid tänker på är att om man har ett långt spö kan det vara svårt att få fisken så nära att man når
den med en alltför kort håv.

Vid håvning är det viktigt att fisken skall komma nästan självmant in i håven. Håven skall inte jaga
fisken i vattnet, om fisken har så mycket krafter kvar att den försöker fly när den ser håven är det
inte tid att håva den ännu. Det är också lätt hänt att man slår lös fisken genom att tillexempel fästa
kroken i garnet på håven