En pilk är ett fiskeredskap som vanligvis består av en eller flera fiskekrokar som är fästa i den ena
änden av ett blankt metallstycke som är format för att locka fisken till att hugga när det blir satt i
rörelse upp och ned i vattnet. Man höjer och sänker handen. Linan och pilken hänger således lodrätt i
vattnet, med kroken under. Pilken kan vara relativt stor och tung när gäller fiske efter stor fisk.
Fiske med pilk utförs från båt på öppet vatten eller genom hål som är borrat i isen på en sjö eller ett hav.