En wobbler är ett fiskedrag med krokar som oftast är
tillverkad i antingen trä
eller plast. Skillnaden mot ett
drag
är att wobblern inte skall snurra utan rör sig enbart
i sid- och höjdled när den fungerar som den skall.
En wobbler kan vara sjunkande eller flytande, oftast
utrustad med en, två eller tre trekrokar.
En wobbler kan vara ledad, vilket betyder att den består
av två eller flera delar som är löst sammanfogade och
därmed får ett livligare rörelsemönster.
Wobblern sick-sackar sig fram genom vattnet, när man
har en fiskerulle och ett kastspö, eller drar den efter en
roddbåt. Den wobblande rörelsen finner rovfisken attraktiv
eller retfull och hugger på wobblern.
Ett fiskedrag som "wobblar" kan användas på olika sätt,
med kastspö och rulle, eller så kan man ro drag.

 
 
Klubbens egentillverkade wobbler, en sk.
 "popper"-variant.