Nattvandring


Nattvandringen, som organiseras av Föräldraföreningen på Lillgårdsskolan,
genomförs efter önskemål från stiftelsens styrelse.
I dagsläget organiseras nattvandringarna i samband med storhelger, inför
längre lov och inför skolstarten men även då skadegörelsen på skolan tillfälligt
ökat.


Alla klasser utom förskoleklassen ska bidra med föräldrar som kan ställa upp och
genomföra nattvandringarna. Normalt sett genomförs vandringarna mellan
kl. 22:00 och kl. 01:00.


Utförlig information om nattvandringarna hittar du
här...