Representanter

 


Här hittar du Föräldraföreningens representanter/ledamöter i styrelsenF-klass:     Sofie Hedman och Johanna Broneus (säkerhet/trafikansvar)

År 1:      Sara Jonson (web) och Jonas Brandinger (ansvarig för uthyrning av gymnastiksal)

År 2:      Madeleine Persson (vide ordförande) och Patrik Jonsson (valberedning)

År 3:      Caroline Lorentzon (idrottsansvar) och Martin Bergram (städ)

År 4:      Johanna Wiman (elevrådsansvarig) och Elisabeth Uhlin (städ)

År 5:      Martin Kindberg (kassör) och Gustav Engvall (ordförande)

År 6:      Claudia Dauch (kulturansvarig) och Marie-Louise Greger Nelson (sekreterare)


 

 

 

Tillbaka överst på sidan!