Städdagar


På Lillgårdsskolan har vi gemensamma städdagar, då vi föräldrar snyggar till på skolgården
och i alla skolutrymmen. 
Genom att erbjuda två städtillfällen, hoppas Föräldraföreningen att så många föräldrar som
möjligt kan hjälpa till att förbättra våra barns arbetsmiljö.


Vårstäd

Här hittar du information om vårstäd.

Nästa vårstäd: 20 04 19 kl. 15-17
och 20 04 20 kl. 17-19

Höststäd

Här hittar du information om höststäd.