VI ARBETAR MED TEMA!                            Läs mer...


   SENASTE TEMA-NYTT!


  På gång med "Bygga broar"!

                                 Se här...

             FRISKOLAN LILLGÅRDSSKOLAN
 
                        I BERGA, LINKÖPING

är en föräldradriven skola, som tar emot elever från förskoleklass till år 6 i grundskolan.

Lillgårdsskolan är en relativt liten skola.
Här finns plats för ca 200 elever. Den öppnades i augusti 1993. Skolverket hade då gett sitt tillstånd, och skolan - som varit nedlagd under några år - kom igång igen med musik och drama som profil.
Skolan har ett tematiskt bifrostinspirerat arbetssätt.                                       
                                      N Y H E T E R!


     22.07.2017
    
Dagens ros
                             Se här...
     25.08.2017
    
Information om de
     nationella proven i år 6
 
                             Se här...


  

23.02.2018
Händelserikt Sportlov
på fritids!

                            Se här...


05.04.2018
"Skapande skola-projektet"

Konstnären Linda Ulván
berättar om sitt arbete på
Lillgårdsskolan.


                            Se här...


 
 
    Föräldraföreningen

    Vi stärker samhörigheten!


    Föräldraföreningen på
    Lillgårdsskolan