Välkommen till Föräldraföreningen på Lillgårdsskolan


Vad vi gör

Lillgårdsskolan hade aldrig sett ut som den gör utan alla otaliga insatstimmar 
från alla föräldrar.
För att skolan ska bibehålla/förbättra miljön krävs ett engagemang från samtliga.
Vår förhoppning är att alla föräldrar fortlöpande tar del av senaste nytt från
Föräldraföreningen och deltar vid de aktiviteter som vi anordnar.

Skolans föräldrar utför under ett verksamhetsår flera hundra timmars ideellt arbete. Detta arbete stärker
samhörigheten på skolan, och gör att barnen känner sina föräldrars delaktighet i skolan. 
Styrelsens främsta uppgift är att ta initiativ till och planera aktiviteter och underhållsarbeten, inte att styra
den löpande verksamheten. Detta faller på rektor, övrig personal, stiftelse - och bolagsledning.

Föräldraföreningens verksamhet finansieras av frivilliga bidrag.
I början av höstterminen får alla familjer på skolan
information om hur det frivilliga bidraget betalas in (se mer info under "Det frivilliga bidraget")

Aktiviteter i Föräldraföreningens regi:

·  Höst- och vårstädning
·  Glass vid skolstart
·  Liten gåva till barnen vid julgransplundring
·  Gåvor till personalen (komplement till ev. klassvisa insamlingar och gåvor)
·  Uthyrning av gymnastiksalen till föräldrar, vars barn går på skolan
·  Klassbidrag till uteleksaker, resor och liknande.

Blankett för utlägg vid aktivitet hittar du här

Det frivilliga bidraget
Enligt Föräldraföreningens stadgar är alla föräldrar som har barn inskrivna
i förskoleklass eller i grundskolan medlemmar i föreningen.
Föräldraföreningen samarbetar med skolan, i frågor som berör utemiljö,
speciella tillfällen och skolfotografering. Föräldraföreningens verksamhet
finansieras via ett bidrag från oss föräldrar, och det rekommenderade
bidraget är för tillfället 200 kr/barn och läsår.

Bidraget till är till för att skapa guldkant för våra barn i deras skolvardag på olika sätt.
Pengarna går oavkortat till barnens direkta miljö, trivsel och sammanhållning.
Till exempel: anmälningsavgifter till olika kultur- och idrottsaktiviteter som teaterbesök,
skolhandboll, skolinnebandy, skolsim, rastleksaker, fika till Luciafirande, Julgransplundring
och glassutdelning vid terminstart på hösten.
Senaste större bidraget är en bluetooth-högtalare som kan användas i gymnastiksalen av
skolan och även när vi föräldrar hyr gymnastiksalen. Vi hoppas ni alla tycker att vi ska f
fortsätta bidra med den här typen av extra insatser för våra barn –
att kunna göra något extra då och då på skol/fritidstid.

Bidraget kan betalas in till Föräldraföreningens postgirokonto 921 51 34-9 eller via
SWISH till 123 021 2555 (Föräldraföreningen vid Lillgårdsskolan)
Märk betalningen ”bidrag föräldraföreningen".


Besök gärna Föräldraföreningens Facebooksida


Logga in (Styrelsen)

Tillbaka överst på sidan!