Styrelsens log-in-sida
 
* Beslutslogg
* Protokoll - Årsmöte 2019    Bilaga  (Konstituerande)
* Protokoll - Årsmöte 2018
* Protokoll - Årsmöte 2017    Bilaga  (Konstituerande)
  Protokoll - Årsmöte 2016    Bilaga (Konstituerande)
  Protokoll - Årsmöte 2015
  Protokoll - Årsmöte 2014    Bilaga (Konstituerande)
* Protokoll - Samverkansmöten
* Nattvandring 2020-2021 Ny
* Nattvandring 2019-2020
* Nattvandring 2016-17
* Nattvandrings-schema 2015-16  
* Rollbeskrivningar 2020 Ny
* Rollbeskrivningar 2018
* Minnesanteckningar 2021:
  2021-05-20
  2021-04-14
  2021-02-15
  2021-01-14
   
* Minnesanteckningar 2020:
  2020-12-02
  2020-11-02 (konstituerande)
  2020-09-22
  2020-08-24
  2020-05-11
  2020-04-16
  2020-01-13
* Minnesanteckningar 2019:
  2019-09-17
  2019-08-19
  2019-05-06 
  2019-04-11
  2019-03-06
  2019-02-05
  2019-01-07
* Minnesanteckningar 2018:
  2018-12-04
  2018-10-25 (konstituerande)
  2018-09-18
  2018-08-20
  2018-05-14
  2018-04-16
  2018-03-12
  2018-02-12
* Minnesanteckningar 2017:
  2017-11-20
  2017-10-24
  2017-09-20
  2017-08-17
  2017-04-26
  2017-03-30
  2017-02-14
  2017-01-11
* Minnesanteckningar 2016:
  2016-11-24
  2016-10-11
  2016-09-13
  2016-08-18
  2016-05-24
  2016-04-25
  2016-03-22
  2016-02-15
  2016-01-14
* Minnesanteckningar 2015:
  2015-12-09
  2015-11-18
  2015-10-19
  2015-10-01
  2015-09-21
  2015-08-20
  2015-06-04
  2015-04-29
  2015-03-24
  2015-02-25
  2015-01-20
* Minnesanteckningar 2014:
  2014-12-03
  2014-11-06
  2014-10-06
  2014-09-09
  2014-08-14       Bilaga   (Ritning skolgård)
  2014-06-09
  2014-05-06       Bilaga
  2014-04-09
  2014-03-03
  2014-02-05
  2014-01-15
* Minnesanteckningar 2013:
  2013-11-05  
  2013-09-16
  2013-08-28
  2013-08-20
  2013-06-10  
  2013-04-10
  2013-02- 11
  2013-01-09
* Vad är Lillgårdsskolans Föräldraförening?  
* Infobroschyr Föräldraföreningen
* Fika skolavslutning
* Höststäd - Fikaförsäljning
* Höststäd - Rutinbeskrivning
* Höststäd - Inbjudan  * Karta höststäd
* Vårstäd - Rutinbeskrivning  
* Vårstäd - Inbjudan (kan redigeras interaktivt)
* Vårstäd - Sammanfattning av ansvarsområden
 
* Checklistor för inomhusstädning:
  F-klass
  Årskurs 1
  Årskurs 2
  Årskurs 3
  Årskurs 4
  Årskurs 5
  Årskurs 6
* Föräldramöten - Checklista
* 5:ans skoldisco - Checklista
* Lucia - Rutinbeskrivning (uppd. nov-14)
  Lucia - Beställning inför (uppd. nov-14)