Vår värdegrund

Verksamhet

Lillgårdsskolan är en liten föräldradriven skola som tar emot
elever från förskoleklass till år 6. Här finns plats för ca. 200 elever.
Skolan, i sin nuvarande form, öppnades i augusti 1993.
Lillgårdsskolan har ett tematiskt bifrostinspirerat arbetssätt.


Ett grundläggande mänskligt behov är att vara efterfrågad och sedd.
Elever, föräldrar och personal känner igen varandra på Lillgårdsskolan, vilket i sig
skapar en känsla av trygghet. Småskalighet är också ofta synonymt med trygghet.
Det är alltså något vi vill ska känneteckna elevens upplevelse av åren på skolan.

Något av det bästa vi kan skicka med en elev när han eller hon lämnar oss, är en
positiv bild av sig själv samt ett bra självförtroende.
På detta sätt kan också eleven få med sig framtidstro i mötet med vuxenvärlden.
Helhetssyn blir därför extra viktigt med trygghet, kunskap och glädje som viktiga
hörnstenar. Grunden är vår övertygelse om barnens förmåga och vilja att lära sig.

 

Fritidshemmet

Stiftelsen


Stiftelsens styrelse är huvudman för skolans verksamhet.

Stiftelsens styrelse

Thomas Ahola

Maria Ulvan

Malin Ljung

Johan Lindblom

Ulf R Lindgren

Catharina Eng

Henric Lagercrantz

Johanna Stefenson

ledamot - rektor/VD

adjungerad - bitr. rektor

ledamot

vice ordförande

ledamot

ledamot

ordförande

adjungerad - personalrepr.