Lillgårdsskolan - en kunskapande skola sedan 1993!

Välkommen till Lillgårdsskolan

Lillgårdsskolan är, sedan 1993, en föräldradriven fristående skola.

Skolan tar emot elever från förskoleklass till år 6.

Här finns plats för ca. 200 elever.

Vår pedagogiska grundidé är att verksamheten skall genomsyras av:

GLÄDJE KUNSKAPANDE TRYGGHET FANTASI FRAMTIDSTRO

Skolan arbetar bl.a. med ett tematiskt arbetssätt. Musik är också en del av skolans profil.

Läs mer om vår verksamhet

Aktuellt

Nu har vi inlett vårt jubileumsår, läsåret 2023 – 2024. Vi sätter lite extra guldkant på de traditioner vi har på skolan. I augusti 1993 startade Lillgårdsskolan som friskola med 84 elever. 2023 har vi 213 elever och vi är 35 personal.

Stiftelsen Lillgårdsskolan i Linköping

Stiftelsens styrelse är huvudman för skolans verksamhet

Henric Lagercrantz

ordförande
Johan Lindblomvice ordförande  
Thomas Aholaledamot rektor, VD
Catharina Engledamot
Malin Ljungledamot
Ulf R Lindgrenledamot
Maria Ulván

adjungerad, biträdande rektor

Johanna Stefenson

adjungerad, personalrepresentant

Har du frågor om vår skola? Kontakta oss gärna!