Föräldraföreningen

Föräldraföreningen på Lillgårdsskolan

Enligt Föräldraföreningens stadgar är alla föräldrar som har barn inskrivna
i förskoleklass eller i grundskolan medlemmar i föreningen.

Vad vi gör

Lillgårdsskolan hade aldrig sett ut som den gör utan alla insatser från oss föräldrar. För att skolan ska bibehålla/förbättra miljön krävs ett engagemang från samtliga. Vår förhoppning är att alla föräldrar fortlöpande tar del av senaste nytt från Föräldraföreningen och deltar vid de aktiviteter som vi anordnar. Skolans föräldrar utför under ett verksamhetsår tillsammans flera hundra timmars ideellt arbete. Detta arbete stärker samhörigheten på skolan, och gör att barnen känner sina föräldrars delaktighet i skolan. Styrelsens främsta uppgift är att ta initiativ till och planera aktiviteter och underhållsarbeten, inte att styra den löpande verksamheten. Detta faller på rektor, övrig personal, stiftelse - och bolagsledning.

Föräldraföreningens verksamhet finansieras av frivilliga bidrag. I början av höstterminen får alla familjer på skolan information om hur det frivilliga bidraget betalas in

Föräldraföreningens stadgar

Sidan är under uppdatering