Tema

Ett tematiskt arbetssätt

På Lillgårdsskolan arbetar vi med ämnesövergripande teman som sträcker sig över ett helt läsår. Våra temalektioner finns inlagda i schemat och de praktiskt estetiska ämnena, slöjd, musik och bild, lyfts fram tillsammans med SO, NO, teknik och svenska. Teori och skapande ska utgöra en helhet. Även på fritidshemmet märks vårt tematiska arbete. Elevernas intresse och nyfikenhet är en stark drivkraft för utveckling och lärande.

Under temalektionerna arbetar vi i åldersblandade grupper. Elever från olika grupper på skolan blandas och nya grupperingar bildas. På detta sätt skapas förståelse och trygghet i mötet med äldre/ yngre elever.

I vårt tematiska arbete är vi inspirerade av Bifrostskolan i Danmark. I Bifrostskolans pedagogiska arbete vill man förena förnuft och känslor, kunskap och fantasi. Man arbetar tematiskt och ämnesintegrerat.

Årets temarubrik: Flaggan i topp!

Vår pedagogiska idé med tematiskt arbete

  • ett kunskapande som tar till vara elevernas förmågor och nyfikenhet
  • vi lär med alla sinnen - sinnligheten förbinds med förnuftet
  • de skapande ämnena lyfts fram och integreras med övriga ämnen
  • eleverna får möta flera pedagoger och deras speciella kompetens
  • samverkan mellan grupper, vi arbetar åldersblandat
  • större bredd och fördjupning av studierna
  • längre arbetspass – mindre ”stress”

På Lillgårdsskolan lever vi med temat hela läsåret.

Vår arbetsmodell:

Personalens tankearbete och planering av läsårets tema utifrån läroplanen.Personalen arbetar fram en ämnesövergripande temarubrik varje läsår. Temarubriken följer oss sedan under hela läsåret både i skolan och i fritidshemmet.
SommaruppgiftAlla elever får dagen före sommaravslutningen en sommaruppgift. Det är en individuell uppgift för att skapa förväntan, nyfikenhet och intresse. Temat är än så länge ”hemligt” för eleverna.
HappeningEn inspirationsdag då hela skolan deltar, sker i början av hösten: Elevernas sommaruppgifter ställs ut och personalen har förberett aktiviteter som på något sätt har med läsårets temarubrik att göra, allt för att inspirera och väcka intresse. Eleverna får, i åldersblandade grupper, ta del av aktiviteterna och tillsammans fundera kring vilken läsårets temarubrik är.
BrainstormEfter vår Happening samlas eleverna klassvis och har en brainstorm utifrån dagens aktiviteter. Tillsammans klurar man ut vilken läsårets temarubrik är, vårt temaarbete är i gång!
Lektioner, hela läsåret
Fritidshemmen
Alla elever har schemalagda temalektioner under arbetsveckan, då man arbetar åldersblandat.
Även på fritidshemmen finns aktiviteter som går i temats tecken.
VårlördagEn lördagsförmiddag i maj för elever, personal och föräldrar. Temat visas upp på olika sätt i ord, ton, hantverk och bild.