Verksamhet

Lillgårdsskolans Verksamhet

Ett grundläggande mänskligt behov är att vara efterfrågad och sedd. Elever, personal och föräldrar känner igen varandra på Lillgårdsskolan, vilket i sig skapar en känsla av trygghet. Småskalighet är också ofta synonymt med trygghet. Det är alltså något vi vill ska känneteckna elevens upplevelse av åren på skolan.

Något av det bästa vi kan skicka med en elev är en positiv bild av sig själv samt ett bra självförtroende. På detta sätt kan eleven få med sig en framtidstro i mötet med vuxenvärlden:
Helhetssyn blir därför extra viktigt med trygghet, kunskap och glädje som viktiga hörnstenar i Lillgårdsskolans verksamhet.

Förskoleklass

Förskoleklassen är bron mellan förskola och grundskola. I lek och vuxenledda aktiviteter utvecklar eleven sociala förmågor, sitt språk och matematiska tänkande.

På Lillgårdsskolan börjar förskoleklassen kl.8.00 och pågår till kl.13.00

Grundskola

Vi på Lillgårdsskolan menar att vi har en god bemanning och lokalsituation. Det möjliggör att vi vid behov kan dela in klasser i mindre undervisningsgrupper. Vår profil kännetecknas av en satsning på skolans praktiskt- estetiska ämnen. Musik och bild har t.ex. en utökad timplan. Alla elever från årskurs 2 erbjuds att delta i körsång varje vecka. Under läsåret arbetar skolans arbetslag efter en gemensam temarubrik.

Fritidshem

Lillgårdsskolans fritidshem består av fyra fritidsavdelningar. Så här är organisationen innevarande läsår:

Riddarborgenförskoleklass och en grupp elever från åk.1
Regnbågenen grupp elever från åk.2 samt åk.3
Draknästeten grupp från åk.2 samt en grupp från åk.1
Längtanelever från åk.4 och 5


Fritidsplats erbjuds vid tillsynsbehov (arbete eller studier)

Rastverksamhet

Lillgårdsskolans elever erbjuds organiserade och vuxenledda rastaktiviteter varje dag. Skolans rastpedagog leder rastrådet där eleverna får lämna förslag på aktiviteter. Förutom veckans aktiviteter på skolgården erbjuder vi hälsorast, spelrast i musiksalen samt läsrast i skolbiblioteket.

Har du frågor om vår verksamhet? Kontakta oss gärna!